WACHTTIJDEN


Mirjam Stender, manager bedrijfsvoering Dimence

Fred Bulder, teamleider bedrijfsvoering Dimence


In 2017 hadden we 600 patiënten meer in behandeling dan in 2016, met hetzelfde aantal behandelaren.”

HET VERKORTEN VAN

Bottleneck
Het is dus belangrijk om op teamniveau met elkaar te bekijken waar de bottleneck zit binnen het team, maar ook waar je met elkaar aan wilt werken. Fred Bulder, teamleider bedrijfsvoering Dimence, vult aan: “Samen bedenk je: wat is in onze situatie nou de best passende oplossing? Daar zijn de teams allemaal mee aan de slag gegaan.”


Fred Bulder: “We zijn allemaal aan zet om aan de wachtlijstproblematiek te werken. Door kennis en ervaringen uit te wisselen en door steeds met kleine stapjes te veranderen, halen we mooie resultaten en leert iedereen in onze organisatie dat bijsturen en veranderen loont.” De volgende stap is om over de grenzen van Dimence heen te kijken. “We zien nu al mooie initiatieven ontstaan waarin teams ook met andere organisaties op zoek gaan naar oplossingen voor hun gezamenlijke bottlenecks.”

Voorbeelden uit de praktijk
“Wanneer patiënten bij ons worden aangemeld, weten we vaak al snel of we een patiënt wel of niet kunnen helpen. Het zou nog wenselijker zijn als de patiënt direct naar de juiste instelling verwezen wordt. We hebben daarom het proces bij de ‘voordeur’ anders aangepakt. We zijn veel duidelijker geworden naar verwijzers toe, we helpen hen om een juiste verwijzing naar ons te doen. Op deze manier komt de patiënt sneller op de juiste plek voor de juiste zorg,” legt Bulder uit. Andere voorbeelden zijn het aanpakken van de duur en de vorm van de behandeling. “Bij patiënten die langer dan 2 jaar in behandeling zijn, wordt tijdens de evaluaties extra bekeken of onze bijdrage nog van toegevoegde waarde is voor het herstel. Ook worden er meer gezamenlijke groepsbehandelingen gegeven.”

Lange adem
Het neerleggen van de verantwoordelijkheid bij de teams brengt een behoorlijke cultuurverandering met zich mee. Dit is er echter niet van de één op de andere dag. Stender vertelt: “De hele verandering in cultuur vraagt een lange adem. Dit betekent dat je continu het gesprek met elkaar voert over het speerpunt ‘de juiste zorg op het juiste moment’. In alles wat je met elkaar doet staat dit centraal.” Bulder vult aan: “Het is geen eenmalig projectje. Het moet in je vezels gaan zitten. Deel ook de succesverhalen met elkaar.”

Elkaar blijven opzoeken
Mirjam Stender legt uit dat je elkaar moet blijven opzoeken, ook al is dat soms moeilijk: “Men wil het liefste eerst zijn eigen patiënt goed behandelen en dan pas die van een ander. Dat is niet verkeerd bedoeld, maar zo werkt dat gewoon. Zet samen die patiënt centraal. Ongeacht welk team en welke organisatie. En daarvoor moet je elkaar steeds opzoeken. Niet druk zijn met je eigen winkel, het gaat om de patiënt. Je moet met elkaar in gesprek gaan.Mirjam Stender, manager bedrijfsvoering Dimence

Fred Bulder, teamleider bedrijfsvoering Dimence

Je moet elkaar steeds opzoeken. Niet druk zijn met je eigen winkel, het gaat om de patiënt. Ga met elkaar in gesprek.”