SUICÏDE


Klaas Bets, geneesheer-directeur Parnassia Groep

voorzitter van Stichting Supranet GGZ


“Het mag niet zo zijn dat je in je eentje overlijdt, 
omdat je het gevoel hebt niet gehoord te worden.”

SAMEN STERK TEGEN

15 ggz-instellingen
Supranet bestaat sinds 2016 en is een samenwerking van 15 ggz-instellingen. Deelnemers delen de ambitie om het aantal suïcides en -pogingen onder hun patiënten fors terug te dringen. Zij willen met elkaar leren om deze zorg te verbeteren. Het succes van een dergelijke samenwerking is de afgelopen jaren al in meerdere landen aangetoond. Bets: “Het is onbekend wat nou precies de indicatoren van suïcides zijn. We zoeken daarom binnen de instellingen bij voorkeur naar indicatoren waarop de deelnemers actie kunnen ondernemen. Bijvoorbeeld het veiligheidsplan en wachtlijsten.” Om te kunnen leren moeten professionals vervolgens beschikken over de juiste informatie. Om een sterke basis te hebben, heeft Supranet een database gebouwd met de aangesloten ggz-instellingen. Klaas Bets legt uit: “We kijken naar ideeën die binnen ggz-instellingen leven rondom suïcidepreventie. Hebben instellingen een goed idee? Dan ondersteunen we ze daarin door er onderzoek aan te koppelen. Op deze manier wordt het idee onderbouwd en kun je na een aantal jaar zeggen of het wel of geen effect heeft gehad op het aantal suïcides.”

Overwonnen hobbels
Tijdens het opzetten van Supranet moesten er enkele hobbels overwonnen worden: “Het eerste waar we tegenaan liepen was de privacywetgeving. Als je gaat benchmarken met persoonsgegevens moet je goed weten welke gegevens je mag gebruiken en welke niet. Op dit moment doen we dat geheel anoniem met zogenaamde geaggregeerde data. Uiteraard willen we eigenlijk het liefste meer weten om beter informatie terug te kunnen koppelen. Maar gegevens mogen niet herleidbaar zijn naar personen zelf. Dat was dus wel even een hobbel die we moesten nemen bij het opstellen van de regels rondom Supranet.”

Ook het verzamelen van data uit de dossiers van ggz-instellingen blijkt niet zo makkelijk te zijn. Met name de definitie van een suïcidepoging verschilt per instelling. Bets: “We zoeken nog naar de optimale manier om data in te zamelen. Hoe krijg je pogingen tot suïcide naar boven uit de registratie in het elektronisch patiëntendossier (EPD)? We zijn samen met de fabrikant van het EPD bezig om te kijken of we een soort module kunnen ontwikkelen waardoor we dat kunnen bijhouden. Pogingen tot suïcide moeten nog helderder geregistreerd worden. Als iemand overleden was na suïcide hoefde je in het EPD niet in te vullen of het door suïcide kwam. Uit die registratie konden wij die informatie dan dus niet halen. Inmiddels is dit als invulitem, bij afsluiting van het dossier, verplicht gemaakt.”

De aangesloten instellingen delen ervaringen en leren van elkaar. 

De best practices worden uitgewerkt.”


Klaas Bets, geneesheer-directeur Parnassia Groep

voorzitter van Stichting Supranet GGZ


Vergelijken van cijfers en resultaten
Inmiddels heeft Supranet drie data inzamelingsrondes gehad. De deelnemende instellingen krijgen vervolgens een overzicht waarin ze kunnen zien hoe zij het doen in vergelijking met de andere deelnemende instellingen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld vergelijken hoeveel suïcides er zijn geweest en wat voor preventieplannen er zijn. “Op deze manier kunnen instellingen met elkaar contact opnemen om te vergelijken wat zij nou anders doen. Daarnaast hebben we twee keer per jaar een deelnemersbijeenkomst. Daar komen die cijfers ook aan de orde. De deelnemers delen tijdens de bijeenkomst ervaringen en leren van elkaar. De best practices worden uitgewerkt,” vertelt Bets. 

Samen staan we sterk
“Met z’n allen oppakken en de schouders eronder zetten. Dat is mijn boodschap aan alle ggz-instellingen. Doe mee, want met elkaar kunnen we het aanpakken, resultaten vergelijken en suïcidepreventie echt verbeteren! Maar ook op een ander niveau is die samenwerking van belang. Ik raad collega’s aan om op zoek te gaan buiten de ggz-instelling. Werk samen met gemeentes, GGD, huisartsen. We denken te vaak dat een ander het wel weet: huisartsen denken dat de ggz het wel weet, ggz denkt dat de huisartsen het wel weten. Het delen van je zorgen over mensen die suïcidaal zijn is belangrijk. Dus niet alleen in je eigen team, maar ook daarbuiten met de huisarts én door de naasten van de cliënt erbij te betrekken. Zij zijn tenslotte vaker bij de cliënt dan de professional. Samenwerking is dus écht het toverwoord, samen staan we sterk in suïcidepreventie. En dat geldt in de breedste zin van het woord.”


Samenwerking is echt het allerbelangrijkste in suïcidepreventie.


Klaas Bets, geneesheer-directeur Parnassia Groep

voorzitter van Stichting Supranet GGZ


Supranet GGZ in het kort

Supranet bestaat uit 15 ggz-instellingen. Het doel van Stichting Supranet GGZ is:

  • Het vormen van een landelijk lerend netwerk van ggz-instellingen.
    Binnen dit netwerk wordt data verzameld, bewerkt en teruggekoppeld. Het doel is om van elkaar te leren.
  • Het optimaliseren van de kwaliteit van suïcidepreventie aan de hand van relevante en actiegerichte indicatoren.