E-HEALTHMarie-Louise Vossen, Raad van Bestuur GGzE

“Geef een team volledig de ruimte om online te kunnen behandelen. Dus niet erbij, maar in plaats van.”

MAAKT ZORG SLIMMER EN
LAAGDREMPELIGER

Sterke doorstart 
De reacties van cliënten waren zo positief, dat GGzE besloot om door te gaan met de ontwikkelingen: Met behulp van een ehealth leverancier boden we producten via een digitaal platform aan. Producten die vooral vanuit de kant van professionals ontwikkeld waren. Het gebruik daarvan stagneerde echter. We wilden een doorstart maken, maar die kun je pas echt goed maken door te denken vanuit de persoon die om hulp vraagt. Dus moet je ook je producten en diensten laagdrempelig aan gaan bieden, formuleren in de taal van je cliënten en keuzemogelijkheden geven. Dat werd onze webshop: welshop.nl. De cliënt kan daar zelf, eventueel samen met behandelaar, kijken welke producten het beste bij hem/haar passen. De grootste les die we de afgelopen jaren hierin geleerd hebben? Als je grote stappen wilt maken, zul je binnen je organisatie een vrijplaats moeten creëren waar een team volledig de ruimte krijgt om online te kunnen behandelen. Dus niet een team die het erbij doet, maar in plaats van. Maar liefst 95% van de activiteiten die ons onlinebehandelteam doet, is ehealth. En slechts 5% is face to face contact.”

Menselijke contact
Vossen begrijpt dat mensen denken dat ehealth kan leiden tot minder menselijk contact, maar is het daar niet mee eens: “Onze professionals zijn opgeleid om met mensen om te gaan. Dat menselijke contact is heel belangrijk. Ehealth is zeker geen afstomping van menselijk contact. Het hoeft namelijk niet het een óf het ander te zijn. Voor sommige mensen is dat face to face contact heel belangrijk. Maar voor een heleboel mensen, vooral voor jongere mensen, is anonimiteit juist ook aantrekkelijk. Je maakt de stap voor hen juist kleiner. Je kunt daarnaast ehealth ook combineren om op grotere afstand toch regelmatig contact te hebben met je behandelaar. Voor veel mensen kan ehealth dus van enorme toegevoegde waarde zijn.”

eHealth en de arbeidsmarkt
Volgens Vossen is ehealth ook een antwoord op de enorme arbeidsmarktschaarste. Vossen: “We moeten echt anders omgaan met de beperkte middelen die we hebben, medewerkers veel slimmer inzetten. Een gemiddelde ambulante hulpverlener is door administratie en reistijd meer dan de helft van zijn tijd bezig met dingen waarvan de cliënt eigenlijk niks merkt en wat niet bijdraagt aan arbeidsgeluk. Als we onze professionals ontzien van alle administratie en reistijd, dan zijn ze veel efficiënter. Bij ons online team zie je daar nu al een grote kentering in.  Op het moment dat er geen schaarste is op de arbeidsmarkt, gaan ontwikkelingen als ehealth ook niet zo snel. Als er onvoldoende het gevoel van noodzaak is, gebeurt er ook niks of weinig.”

Co-creatie met eindgebruikers
Voor ggz collega’s heeft Vossen meerdere tips als het gaat om een succesvolle inzet van ehealth: “Alles wat wij ontwikkeld hebben, hebben we in co-creatie met eindgebruikers gedaan. Als hulpverlener en organisatie krijg je blinde vlekken. Wij doen de dingen omdat we het altijd zo gedaan hebben. Maar mensen die nog niet eerder met de psychiatrie in aanraking zijn gekomen, kijken daar vaak heel anders naar. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat je technologie goed functioneert en/of dat de cliënt snel en laagdrempelig ondersteund kan worden. Zorg ook dat je professionals meekrijgt. Investeer in deskundigheidsbevordering, zorg dat je ambassadeurs aanstelt van het nieuwe werken. Dat is heel belangrijk. En heb lef, durf risico’s te nemen. Door risicomijdend gedrag kun je de transitie nooit maken. Ik denk overigens dat we nog maar aan de voorkant staan van een hele grote transitie, er is nog zoveel te winnen op dit gebied.”
Marie-Louise Vossen, Raad van Bestuur GGzE

“Voor sommige mensen is het face to face contact heel belangrijk, voor anderen juist de anonimiteit. Ehealth biedt beide.”