ARBEIDSMARKT


Anny Hartstra, Hoofd HR bij Arkin

“We hadden dit nog nooit zo gedaan, maar door de arbeidskrapte moet je veel meer moeite doen.”

KRAPTE OP DE

Ongesubsidieerd opleiden
“We zijn meer gaan opleiden én ongesubsidieerd gaan opleiden. Het zijn vaak dure studies, maar we hebben toch besloten om een groep van 18 psychologen ongesubsidieerd op te gaan leiden tot gz-psycholoog. We financieren dat deels zelf en ook de deelnemer betaalt mee. We zagen dat het aantal beschikbare opleidingsplekken niet genoeg is voor de toekomst, voor wat we nodig hebben,” legt Hartstra uit.

Klinisch leiderschapstrajecten
Het strategisch HR-beleid zorgde ervoor dat Arkin aandacht is gaan schenken aan de vraag ‘wat motiveert de professionals’? Hartstra: “Het blijkt dat de professionals heel erg geïnteresseerd zijn in inhoudelijke professionele ontwikkeling. Dus zijn we klinisch leiderschapstrajecten gestart in samenwerking met de Nyenrode Business Universiteit. We zijn ons veel meer gaan focussen op waardegericht zorgverlenen.”

De juiste zorg kunnen blijven verlenen
Arkin is ondanks de arbeidsmarktproblematiek in staat gebleven om de juiste zorg te kunnen blijven verlenen, ook al moeten ze daarvoor alle zeilen bijzetten. Hartstra: “Je ziet dat mensen echt kiezen voor een omgeving waarin ze zich goed kunnen ontwikkelen. Dus het hele klinisch leiderschapstraject heeft een aantrekkingseffect op behandelaren. We gaan ook starten met specialisatietrajecten voor psychologen. Arkin ziet verpleegkundigen als een zeer belangrijke discipline en als schakel in de zorgverlening. We hebben daarom veel aandacht voor hun ontwikkeling. Naast het organiseren van een verpleegkundige congres,  hebben we ook leergangen ontwikkeld waarmee verpleegkundigen hun competenties verder kunnen verbreden en verdiepen. Zo kunnen we iedereen zich goed laten ontwikkelen, in de volle breedte van de organisatie. Arkin heeft verloop, maar groeit wel. Er komen gelukkig meer mensen binnen dan dat er weggaan.”

Hobbels
Elke verandering gaat gepaard met hobbels, zo ook bij Arkin. “Er zijn zeker hobbels geweest, en die zijn er nog. Er moest vertrouwen komen om op waardegedreven zorg te sturen, dat je stuurt door opleidingen en intervisie. Dat daarmee ook de kwaliteit van de zorg verbetert. Daar hebben we intern wel discussies over gevoerd. Het is toch het loslaten van de huidige sturingsmethodiek. Dat was een intensief traject van zo’n twee jaar,” legt Hartstra uit. “De waan van de dag blijft daarnaast altijd een ding. Je kunt veel gaan investeren in opleidingen, maar als je heel druk bent om goede zorg te verlenen is het lastig om mensen vrij te spelen. Of als je talenten een kans geeft ergens anders in de organisatie te gaan werken, dan moet je als team soms afscheid nemen van heel goed functionerende mensen. Dat is soms best even lastig. Werkplezier is echter ontzettend belangrijk dus ik maak me er hard voor om dat te creëren binnen Arkin.”

Advies voor collega’s
Dat dit voor Arkin goed werkt, houdt niet in dat het voor alle ggz-instellingen werkt. Hartstra: “Het is niet ‘one size, fits all’. Organisaties moeten zelf kijken wat bij hun situatie en organisatie past. Wat zijn de kwaliteiten die je in huis hebt? Hoe kun je die optimaal naar voren laten komen? Wat ik wel collega’s zou willen vragen is dat we meer gezamenlijk optrekken. Bijvoorbeeld in het versterken van het imago van de (ggz)zorg. Maar ook in het creëren van meer opleidingsplaatsen, zowel in financiering als elkaar helpen om die plekken goed in te vullen. En natuurlijk om de regeldruk in de zorg te verminderen. Die samenwerking kan nog sterker in de toekomst.” 


We moeten alle zeilen bijzetten, maar zijn daardoor nog steeds in staat om de juiste te zorg te kunnen verlenen.”    Anny Hartstra, Hoofd HR bij Arkin